màng bảo vệ giả nhái

Vấn nạn Màng bảo vệ giả – nhái

MÀNG BẢO VỆ GIẢ NHÁI Màng bảo vệ bề mặt là sản phẩm có chức năng bảo vệ sản phẩm và bề mặt sản phẩm tránh khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài (lực tác động, nắng gió, bụi, hóa chất…). Màng bảo vệ có thiết kế logo hoặc hệ thống nhận diện…

màng bảo vệ bề mặt tại quảng nam

Màng bảo vệ bề mặt tại Quảng Nam

Tuy chưa phải là một tỉnh công nghiệp nhưng Quảng Nam lại có số khu công nghiệp nhiều nhất Miền Trung với 9 Khu công nghiệp. Tỷ trọng sản phẩm công nghiệp đang chiếm ngày càng lớn trong Kinh tế của Quảng Nam. Chính vì vậy mà nhu cầu Màng bảo vệ bề mặt tại Quảng Nam cũng rất lớn!