màng bảo vệ giả nhái

Vấn nạn Màng bảo vệ giả – nhái

MÀNG BẢO VỆ GIẢ NHÁI Màng bảo vệ bề mặt là sản phẩm có chức năng bảo vệ sản phẩm và bề mặt sản phẩm tránh khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài (lực tác động, nắng gió, bụi, hóa chất…). Màng bảo vệ có thiết kế logo hoặc hệ thống nhận diện…