9 lưu ý để chọn đúng màng bảo vệ bề mặt

9 lưu ý giúp Bạn chọn được đúng loại Màng bảo vệ bề mặt cho sản phẩm của Bạn. Màng bảo vệ sẽ thực sự phát huy hiệu quả, có thể hiệu quả hơn rất nhiều so với những chi phí Bạn bỏ ra nếu được sử dụng cho đúng bề mặt và lưu trữ – vận chuyển đúng cách. Ngược lại, nếu không đúng thì…hậu quả đôi khi sẽ nặng nề hơn những gì Bạn tưởng tượng về một sản phẩm phụ chỉ việc “DÁN – BÓC – XÀI”.