khách hàng của màng bảo vệ sao bách việt

Hạn sử dụng của Màng bảo vệ

1 tháng? 3 tháng? 6 tháng?…3 năm? ĐÂU LÀ HẠN SỬ DỤNG CỦA MÀNG BẢO VỆ hay MÀNG PHIM BẢO VỆ? Tùy ứng dụng mà Màng bảo vệ bề mặt hay Băng keo bảo vệ bề mặt được phân ra nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên về thời gian sử dụng thì có 2 loại: BẢO VỆ TẠM THỜI và BẢO VỆ LÂU DÀI.