Skip links

SBV Blog

Nhà cung ứng Màng bảo vệ bề mặt hàng đầu Việt Nam

Blog

SBV BLOG

Nơi Bạn có được những trải nghiệm hữu ích trong lĩnh vực "Bảo vệ bề mặt"

màng bảo vệ bề mặt tại quảng nam

Màng bảo vệ bề mặt tại Quảng Nam

Tuy chưa phải là một tỉnh công nghiệp nhưng Quảng Nam lại có số khu công nghiệp nhiều nhất Miền Trung với 9 Khu công nghiệp. Tỷ trọng sản phẩm công nghiệp đang chiếm ngày càng lớn trong Kinh tế của Quảng Nam. Chính vì vậy mà nhu cầu Màng bảo vệ bề mặt tại Quảng Nam cũng rất lớn!

Xử lý sự cố do Màng bảo vệ bề mặt gây ra

Mục đích của việc dán Màng bảo vệ | Băng keo bảo vệ nhằm giúp Bề mặt sản phẩm tránh khỏi những tác động bên ngoài gây trầy xước, hoen ố hoặc bay màu in trên bề mặt sản phẩm. Nhưng đôi khi “Vệ sĩ bề mặt” lại trở thành “kẻ” gây ra phiền phức. Đó là những phiền phức nào?